Προφίλ Εταιρίας

Η εταιρεία Metalco - Μιμίδας Λάζαρος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2014 με έδρα το Κιλκίς και αντικείμενο εργασιών τις σιδηροκατασκευές.

Από το 2014 η Metalco επενδύει σταθερά στην κατασκευή βάθρων και μεταλλικών συστημάτων για μπαταρίες, συνεργαζόμενη με μεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως η SUNLIGHT.